Numer 5/2009

 1. Od Redakcji
 2. Wiedza o faunie pozaeuropejskiej w polskim piśmiennictwie przyrodoznawczym końca XVII i drugiej połowy XVIII wieku. Na przykładzie Składu abo skarbca… J. K. Haura i Zoologii… z 1789 r.
  Autor: Piotr Badyna
 3. Wikingów zdobywanie świata. Skandynawskie wychodźstwo jako przykład zjawiska o charakterze globalizacyjnym
  Autorka: Monika Banaś
 4. O poszukiwaniu źródeł hiszpańskiej corridy. El toro bravo wobec problemu globalizacji
  Autorka: Magdalena Barbaruk
 5. Granice globalizacji
  Autor: Piotr Jakub Fereński
 6. Pomiędzy globalizacją i demokracją. Przemiany koncepcji demokracji w epoce zaniku polityki
  Autor: Karol Haratyk
 7. Ogólnoeuropejski manifest kopistów, czyli o karierze pewnego kolofonu do XVIII w.
  Autor: Paweł Klint
 8. Współczesny rozwój cywilizacyjny w wymiarze globalizacyjnym
  Autorka: Ałła Kyrydon
 9. Spojrzenie na zabytki starożytnego Afganistanu w świetle teorii globalizacji Janet Abu-Lughod
  Autorka: Agata Niziałkowska
 10. Złożoność globalizacji, czyli różne globalne historie
  Autor: Adam Nobis
 11. Przypadek brazylijski: proces narodotwórczy czy zjawiska latynoamerykanizacji?
  Autor: Tadeusz Paleczny
 12. Połączenie społecznego konstruktywizmu i teorii governance’u w analizach relacji pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sferą biznesu
  Autor: Andrzej Polus
 13. Kościół katolicki wobec innowierców w Rzeczypospolitej czasów saskich. Problemy ujednolicania w społeczeństwa w państwie wielonarodowym i wielowyznaniowym
  Autor: Bogdan Rok
 14. Globalizacja a kodeks geopolityczny
  Autor: Zbigniew Rykiel
 15. Globalizacja — państwo — uniwersytet. Dyskurs utopistyczny
  Autorka: Ewa Solska
 16. Globalizacja schyłku XIX wieku? Wątpliwości historyka
  Autor: Piotr Szlanta
 17. Globalizacja jako proces historyczny: etapy ewolucji i cechy nowoczesności
  Autor: Sergij Trojan
 18. Muzułmanie w Unii Europejskiej. Więzy etniczne, religijne i kulturowe a globalizacja
  Autorka: Marta Widy-Behiesse