Redakcja

dr Piotr Jakub Fereński [redaktor naczelny], Uniwersytet Wrocławski (Polska)
kontakt: piotr.ferenski@uwr.edu.pl

dr hab. Adam Nobis [zastępca redaktora naczelnego], prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (Polska)
kontakt: adam.nobis@uwr.edu.pl

dr hab. Piotr Badyna [sekretarz redakcji], Uniwersytet Wrocławski (Polska)
kontakt: piotr.badyna@uwr.edu.pl

dr hab. Rafał Nahirny [członek kolegium redakcyjnego], Uniwersytet Wrocławski (Polska)
kontakt: rafal.nahirny@uwr.edu.pl

dr Joanna Panciuchin [członkini kolegium redakcyjnego], Uniwersytet Wrocławski (Polska)
kontakt: joanna.panciuchin@uwr.edu.pl

dr Patrycja Poniatowska [redaktor językowy — język angielski] (Polska)

dr hab. Dorota Kołodziejczyk [redaktor językowy — język angielski], Uniwersytet Wrocławski (Polska)

dr Wojciech Kruszelnicki [redaktor językowy — język angielski] (Polska)

dr Aleksandra Janus [redaktor językowy — język polski], Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Kontakt do Redakcji:

khg@uwr.edu.pl
Instytut Kulturoznawstwa
ul Szewska 50/51, pok. nr 8
50-139 Wrocław,
tel. +48 71 375 26 93

Rada naukowa

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz [Przewodniczący Rady], Uniwersytet SWPS (Polska)

prof. dr hab. Ałła Kyrydon, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Slawistyczny (Ukraina)

prof. dr hab. Bernd-Peter Lange, Magdeburg University, Potsdam University (Niemcy), Uniwersytet Wrocławski (Polska)

prof. dr hab. Bogdan Rok, (Polska)

prof. dr hab. Stanisław Rosik, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Polska)

prof. dr Sergij Trojan, Akademia Dyplomacji przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy (Ukraina)