Numer 25/2019

 1. Tygiel kulturowy. Wprowadzenie — The Melting Pot of Cultures. Introduction
  Autor: Mateusz Żmudziński
 2. The Cemetery of Schmölln in the Uckermark District
  Autor: Rainer Bartels
 3. Geneza i dzieje architektury klasycyzmu w Sankt Petersburgu
  Autor: Witalij Bohatyrewicz
 4. Obraz i metaforyka doświadczenia wewnętrznego oraz przemiany: od Ciorana po Grotowskiego
  Autor: Marcin Czerwiński
 5. Komercjalizacja tradycyjnej kultury andyjskiej
  Autorka: Renata Faron-Bartels
 6. Odcienie tożsamości… Wątek wielokulturowości w filmie Jak daleko stąd, jak blisko Tadeusza Konwickiego (1971)
  Autorka: Iwona Grodź
 7. Być Mniejszością
  Autorka: Joanna Hańderek
 8. Duchowo-religijny kontekst tożsamości człowieka
  Autor: Zygmunt Krasuń
 9. Wygnane dusze — rozważania o różnych obliczach procesu akulturacji
  Autorka: Łucja Lange
 10. Próba rekonstrukcji ubioru przedstawicieli kultury pomorskiej na podstawie obrządku pogrzebowego
  Autorka: Kinga Alina Langowska
 11. Metafora kulturowego tygla
  Autor: Adam Nobis
 12. O czym mówią rzeczy? O przedmiotach przywiezionych z morza
  Autorka: Joanna Panciuchin
 13. The Catholics, the Protestants, the Mennonites: The Population of Pień and Its Surroundings in the Modern Era through the Lens of Archaeological Research
  Autor: Dariusz Poliński
 14. Czeska debata wokół kryzysu migracyjnego w przekazie i dyskursie medialnym
  Autorka: Natalia Sienko
 15. Wędrówki idei w świetle źródeł archeologicznych
  Autor: Mateusz Żmudziński
 16. People’s Republic of China as a global actor of international relations – role of intelligence in chinese foreign policy
  Autor: Kamil Baraniuk
 17. Neoliberalizm, konserwatyzm i psychologia — (nie)chciany trójkąt władzy
  Autor: Rudolf Dettlaff
 18. Narodziny intelektualisty transkolonialnego: Couto — Azergui — Masłowska
  Autorka: Ewa Łukaszyk