Numer 17/2015

 1. Rola historycznej i współczesnej zieleni publicznej w życiu miast na przykładzie Bydgoszczy
  Autorka: Daria Bręczewska-Kulesza
 2. Social criticism of the powers of taste in a global and local perspective: An essay on urban aesthetics and class setup
  Autor: Piotr Jakub Fereński
 3. Tożsamość jednostki w społeczeństwie sieci
  Autorka: Magdalena Filipiak
 4. Globalizacja a kultura narodowa. Perspektywa europejska
  Autor: Dymitr Gafarowski
 5. Jihadi cool: popkultura w służbie dżihadyzmu
  Autorka: Katarzyna Górak-Sosnowska
 6. Miasta zrównoważonego rozwoju — miasta w globalnym świecie
  Autorka: Joanna Hańderek
 7. Od kontroli jakości towarów do podstawowych problemów społecznych. O ewolucji konsumeryzmu
  Autor: Łukasz Iwasiński
 8. Kulturowy GPS. Refleksje z wystawy w Miami
  Autorka: Dorota Koczanowicz
 9. W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki
  Autorka: Ewa Markiewicz
 10. Global Money: An Inspiration for the Ontology of Globalization
  Autor: Adam Nobis
 11. Zdrada i kontestacja. Pisarki niemieckie pochodzenia tureckiego wobec „społeczeństwa równoległego”
  Autor: Krzysztof Okoński
 12. „Spichlerz Europy” — Gdańsk w oczach XVIII-wiecznych Holendrów. Recepcja i retoryka wizerunku miasta w kontekście upadku niderlandzkiej Republiki
  Autor: Jan Urbaniak
 13. Komentarz do tekstu Karoliny Golinowskiej „Globalne struktury współczesnego świata sztuki” (KHG, Nr 10)
  Autor: Aleksander Serafin