Numer 14/2013

 1. Transgresja i dyfuzja — czyli o tym dlaczego nauki społeczne i humanistyczne sięgają do terminologii nauk przyrodniczych
  Autorka: Monika Banaś
 2. Flying Africans. Formowanie się tożsamości kulturowej Afroamerykanów a nowe ruchy religijne w Ameryce
  Autorka: Elżbieta Binczycka
 3. Globalizacja w muzyce afrobrazylijskiej a tożsamości diaspory afrykańskiej w Brazylii
  Autorka: Renata Chunderbalsingh
 4. Status studiów globalnych i przemiany nauk społecznych
  Autor: Franciszek Czech
 5. O (nie)niewinności pojęć. Gentryfikacja w dyskursie o procesach globalnych i jej ideologiczne konteksty
  Autorzy: Piotr Jakub Fereński, Barbara Kwaśny
 6. „Akt mowy” i „język bezpieczeństwa” a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa)
  Autor: Łukasz Fijałkowski
 7. Oblicza etniczności w dobie globalizacji
  Autorka: Karolina Golinowska
 8. Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: historia idei i wybrane współczesne problemy
  Autorka: Katarzyna Jasikowska
 9. My paczymy globalnie. Wykorzystanie kategorii lokalności, globalności i uniwersalności w kulturoznawczych badaniach nad Internetem
  Autorka: Magdalena Kamińska
 10. Ogólność i uniwersalność w globalizacji
  Autor: Leszek Kopciuch
 11. Semiofory pogranicza: od postkolonialnej emancypacji do transkolonialności (zapiski z Kuala Lumpur)
  Autorka: Ewa Łukaszyk
 12. W poszukiwaniu kapitału. Z Jeanem Baudrillardem w podróży po Ameryce
  Autor: Tomasz Masłyk
 13. Na ile globalna jest edukacja globalna?
  Autor: Tadeusz Mincer
 14. Ludzie z kamerami. Dennis O’Rourke w poszukiwaniu ostatnich kanibali
  Autor: Rafał Nahirny
 15. O świecie w różnych językach: dawniej i dziś
  Autor: Adam Nobis
 16. Koncepcja społeczeństwa światowego w ujęciu socjologicznej teorii systemów
  Autorka: Dorota Płuchowska
 17. Sport, globalizacja i etniczna tożsamość. Przykład baskijski
  Autor: Bartosz Prabucki
 18. Globalizacja i postmodernizm. O zasadności i bezzasadności zamiennego stosowania terminów
  Autor: Paweł Rutkiewicz
 19. … i wolność nie mieszka już w Polsce”. Analiza terminologii dotyczącej Polski w XVIII-wiecznej niderlandzkiej prasie spektatorowej
  Autor: Jan Urbaniak
 20. „Teorie spiskowe” jako fenomen globalny: analiza krytyczna i meta krytyczna
  Autor: Lech Zdybel