Numer 12/2012

 1. Błądząc za sokołami
  Autor: Piotr Badyna
 2. Obrazy lokalności w narracjach kultury popularnej
  Autorka: Aleksandra Buba-Braun
 3. Prezentacje PowerPoint. O kulturowej naturze technologii
  Autorka: Karolina J. Dudek
 4. Szerokość kadru
  Autor: Piotr Jakub Fereński
 5. „Emancypacja” człowieka jako podstawa bezpieczeństwa światowego
  Autor: Łukasz Fijałkowski
 6. Trzy kultury
  Autor: Stanisław Jakóbczyk
 7. Lokalne źródła teatru Glob(alnego) Williama Szekspira
  Autor: Mirosław Kocur
 8. Globalizacja i lokalność w kontekście zagadnień i stanowisk w filozofii dziejów
  Autor: Leszek Kopciuch
 9. Modele interakcji kultur w kontekście globalnym. W poszukiwaniu paradygmatów poza studiami postkolonialnymi
  Autorka: Ewa Łukaszyk
 10. A Shift in Cultural Taste in Contemporary Consumer Society: From Snobbishness to Omnivorousness. End of Cultural Boundaries?
  Autorka: Magdalena Malińska
 11. Glokalność rasizmu
  Autor: Tadeusz Mincer
 12. Koalicja przemysłowców i junkrów pruskich w kontekście procesów globalizacyjnych niemieckiej gospodarki w XIX i początkach XX w.
  Autor: Janusz Myszczyszyn
 13. Lokalność i globalność: różne wymiary pieniądza
  Autor: Adam Nobis
 14. E-inicjatywność oraz innowacyjność w służbie kaszubszczyzny — wybrane przykłady kurczenia się czasoprzestrzeni
  Autor: Marcin R. Odelski
 15. XIX-wieczny renesans indyjski — między lokalnością a globalnością
  Autorka: Beata Pietkiewicz-Pareek
 16. Kwestia przesiedleń Basarwa w Botswanie — perspektywa międzynarodowa i lokalna. „Nazwij i zawstydź” vs. botho
  Autor: Andrzej Polus
 17. Globalizacja a pojęcie literatury narodowej
  Autor: Paweł Rutkiewicz
 18. Lokalne przywracanie (do) Rzeczywistości wobec globalnej atrofii Obecności. Filmowe próby zapisu Bycia autentycznego
  Autorka: Joanna Sarbiewska
 19. Człowiek — gatunek globalny? Globalna tożsamość według Clive’a Gamble’a
  Autorka: Agata Strządała
 20. „Ludzie potrzebują nie tylko skrzydeł, ale także korzeni” (współczesna publicystyka ukraińska o globalizacji i folkloryzmie)
  Autorka: Anna Ursulenko
 21. Wczesnośredniowieczny skarb z Wolina
  Autorka: Joanna Wojtkowiak
 22. Komentarz do polemiki Adama Nobisa i Franciszka Czecha („Kultura — Historia — Globalizacja”, nr 11). Zasada nieoznaczoności w definiowaniu globalizacji
  Autor: Andrzej Polus