Numer 15/2014

 1. Tradycyjne źródła utrzymania ludów autochtonicznych wobec ekspansji współczesnej gospodarki na przykładzie sytuacji małych ludów rdzennych w Federacji Rosyjskiej
  Autor: Grzegorz Bonusiak
 2. Niematerialne dziedzictwo kultury jako płaszczyzna budowania wspólnoty
  Autor: Szymon Michał Buczyński
 3. Celebryci, hybrydyzacja i śpiew — o (audio)wizualnych strategiach promocji opery. Przypadek Anny Prohaski
  Autor: Krzysztof Dix
 4. „Kontrreformacja” — „reforma katolicka” — „konfesjonalizacja”. Konceptualizacja pojęć w obrębie badań nad wczesnonowożytnym katolicyzmem w ujęciu globalnym
  Autor: Tomasz Dywan
 5. Przyczynek do badań nad rolą kuratorów we współczesnym globalnym muzeum
  Autorzy: Piotr J. Fereński, Anna Kania
 6. Transatlantycka perspektywa i metyski ogród Leslie Marmon Silko
  Autorka: Agnieszka Gondor-Wiercioch
 7. The Construction of ‘Globalized Communication’: The Framework of ‘Frames’, ‘Borders’ and ‘Terms’ for Communicative Discourse as Setting of Digitalized Mass Media Presentations of Global Organizations
  Autorka: Fee-Alexandra Haase
 8. Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej
  Autorzy: Marcin Hylewski, Tomasz Burdzik
 9. Rozwój transportu i wymiany międzynarodowej a pierwsza fala globalizacji gospodarczej
  Autor: Janusz Myszczyszyn
 10. Filmowa rekonstrukcja rozbitego świata. Inność w „Dziesięciu czółnach” (2006) Rolfa de Heera i Petera Djigirr
  Autor: Rafał Nahirny
 11. Czy globalizacja istnieje?
  Autor: Adam Nobis
 12. Wieloaspektowa praktyka prawa zwyczajowego w identyfikacji gruzińskich Czeczenów a procesy zmian społecznych
  Autorka: Aleksandra Piwowar
 13. Podróż ku międzykulturowości
  Autorka: Magdalena Ratajczak
 14. Danza de los concheros — przejaw synkretyzmu we współczesnym Meksyku
  Autorka: Magdalena H. Rusek
 15. Wpływy pozaeuropejskie a zmiany w doktrynie humoralnej
  Autor: Jakub Węglorz
 16. Słowo a konstruowanie obrazu świata — historia wybranych pojęć geograficznych
  Autor: Filip Wolański
 17. Ad vocem do tekstu Łukasza Fijałkowskiego „Akt mowy” i „język bezpieczeństwa” a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa)
  Autor: Daniel Boćkowski
 18. Krótki komentarz do tekstu „Danza de los concheros”
  Autor: Mirosław Kocur