Numer 21/2017

 1. Heroizm Ismeny. Wstęp do wyboru referatów wygłoszonych podczas Konferencji „Wykluczeni/Outcasts” (Wrocław, 29-30.06.2016)
  Autor: Mirosław Kocur
 2. Religia, rytuał, wykluczenie. Rzecz o święcie Kodungallur Bharani w Kerali (południowe Indie)
  Autorka: Aleksandra Bednarska
 3. Brudne, winne i złe. Mechanizmy wykluczania kobiet poprzez pornografię
  Autorka: Katarzyna Jewtuch
 4. Wykluczeni w teatrze
  Autor: Mirosław Kocur
 5. Przekroczyć granice ciszy i ciemności
  Autorzy: Lucyna Kościelniak, Ewelina Moroń
 6. Czarownice z Burkina Faso
  Autorka: Magda Podsiadły
 7. Wrocławscy wykluczeni — próby reakcji na bezdomność
  Autorka: Magdalena Zaręba
 8. Nowoczesne formy aktywności religii w epoce globalizacji
  Autorka: Anna Mrozek-Dumanowska
 9. Przyczynek do rozważań nad suwerennością konsumenta w epoce danetyzacji i big data
  Autor: Łukasz Iwasiński
 10. Globalizacja – wyzwaniem dla bezpieczeństwa kulturowego
  Autorka: Elwira Leszczuk
 11. Od morskiego imperium do ziemi odzyskanej. Esej o „świecie portugalskim”
  Autorka: Ewa Łukaszyk
 12. Wędrujące kamienie
  Autor: Adam Nobis
 13. Global standards and local solutions: Dance-and-technology projects of Patryk Lichota
  Autorka: Magdalena Zamorska
 14. [Recenzja] Magdalena Szpunar, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, ss. 235
  Autorka: Barbara Cyrek
 15. Komentarz do tekstu Magdaleny Szewerniak, Nowe media i doświadczenie miasta — wirtualny i „przenośny” Wrocław
  Autor: Bartosz Hamarowski