Numer 27/2020

 1. Mury
  Autorzy: Piotr Jakub Fereński, Grzegorz Soboń
 2. Artysta między kulturami. Kilka słów o Nikiforze z Krynicy
  Autorka: Iwona Grodź
 3. Być mniejszością — prawo do bycia mniejszością
  Autorka: Joanna Hańderek
 4. Dotyk obcości, czyli Europy lęk przed nieznanym. O stosunku wobec uchodźców i kryzysie migracyjnym w wybranych dziełach współczesnej literatury niemieckojęzycznej
  Autorka: Aneta Jurzysta
 5. Człowiek według Grotowskiego
  Autor: Mirosław Kocur
 6. Śri Aurobindo, Matka a Auroville (rozpatrywane przez pryzmat rozważań nad utopią)
  Autor: Zygmunt Krasuń
 7. „Zwykłe czy niezwykłe?” — ozdoby w starożytności jako element kultury
  Autorka: Dagmara Król
 8. Hadrian, cesarz kochający kulturę Grecji i Egiptu
  Autorka: Urszula Laska
 9. Komunikacja pozakulturowa. Więcej pytań niż odpowiedzi
  Autor: Adam Nobis
 10. Wędrujące kamienie Pomorza. Krótki esej w kontekście studiów Kamila Kajkowskiego
  Autor: Piotr Piętkowski
 11. Kultura istot żywych. O problemach z humanistyczną interpretacją relacji międzygatunkowej człowieka i zwierzęcia
  Autor: Krystian Saja
 12. People Between Cultures in Antiquity: a Few Thoughts. What Did People in Different Cultures Have in Common?
  Autor: Mateusz Żmudziński
 13. Wstęp/Introduction
  Autorzy: Zygmunt Krasuń, Dagmara Król
 14. O naukowym statusie historii raz jeszcze
  Autor: Grzegorz Bednarczyk
 15. “You Must Be Masai Wherever It Is You Come from” — Cultural (In)curiosity in Hemingway’s African Writings
  Autorka: Klaudia Borkiewicz