Numer 18/2015

 1. Wybrane historie kartofla — Fryderyk II i ziemie polskie od XVII do połowy XIX stulecia
  Autor: Piotr Badyna
 2. Deglobalizacja. W poszukiwaniu symetrii
  Autorka: Monika Banaś
 3. Globalna lekcja miast Południa
  Autorka: Magdalena Barbaruk
 4. The Global Space of Dialogue and Conflict: the Case of Russian Buddhists
  Autor: Bato Dondukov
 5. Świat, jakiego nie znamy
  Autor: Piotr Jakub Fereński
 6. Globalne ścieżki instytucji kultury — uczestnictwo, partycypacja czy edukacja
  Autorka: Karolina Golinowska
 7. Światowe Forum Społeczne, jako arena tworzenia zmiany świadomości społecznej — neoliberalna globalizacja gospodarcza jest nietrwała
  Autorka: Katarzyna Jasikowska
 8. Sytuacja i perspektywy języka planetarnego (globalnego) w kontekście globalizacji
  Autorka: Joanna Kapica-Curzytek
 9. Globalizacja językowa a świat arabski. Trwałość przemian?
  Autorka: Małgorzata Kniaź
 10. Powinność i wartość globalizacji (z przykładami stanowisk dziewiętnastowiecznych i późniejszych)
  Autor: Leszek Kopciuch
 11. Cyberpaństwo, tendencje, zagrożenia
  Autorka: Agata Kosecka
 12. Postawy wobec ról rodzaju w planie kwestionariuszowych badań międzykulturowych
  Autorka: Agnieszka Kuna-Broniowska
 13. Restytucja Śródziemnomorza. Poszukiwanie transkulturowej ciągłości w pisarstwie Amina Maaloufa
  Autorka: Ewa Łukaszyk
 14. Oddziaływanie polityki handlu zagranicznego w kształtowaniu współczesnych procesów globalizacyjnych na przykładzie wybranych gospodarek z wczesnym take-off
  Autor: Janusz Myszczyszyn
 15. Pytania o trwałość globalizacji
  Autor: Adam Nobis
 16. „Globalna kariera” zachodniego sposobu prowadzenia wojen — trwały trend czy przemijająca świetność?
  Autorka: Elżbieta Olzacka
 17. Wspólnota globalnych ryzyk. Rozważania o (nie)możliwej jedności
  Autor: Piotr Pieńkowski
 18. Trwałość techniki w kontekście globalizacji
  Autor: Kamil Szymański