Zaproszenie do nowego numeru Kultury-Historii-Globalizacji 31/2024

WOJNY | NIE-WOJNY

Czasopismo naukowe „K-H-G” poświęcone jest rozważaniom dotyczącym historycznych i współczesnych przeobrażeń świata kulturowego i społecznego. Wspólnie budowane studia globalne opierają się na wiedzy oraz doświadczeniu przedstawicielek i przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych – w tym zwłaszcza kulturoznawstwa, historii, antropologii kulturowej, archeologii, pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, politologii, historii sztuki, filologii, muzykologii, filmoznawstwa.

Tym razem tematem numeru zamierzamy uczynić wojny. Problem konfliktów, także tych skutkujących przemocą, był wyraźnie obecny na łamach naszego periodyku przez ostatnie dwie dekady. Rozumienie wojny chcemy jednak tutaj rozszerzyć, nie skupiając się wyłącznie na najbardziej dziś znaczących wydarzeniach, jakie mają miejsce w Ukrainie, Izraelu i Palestynie, Libanie, Jemenie czy na narastających napięciach wokół Tajwanu. Chodzi nam również oczywiście o wojny domowe, etniczne, partyzanckie, o walkę z terroryzmem, interwencje pokojowe, wojny hybrydowe.

Mamy na uwadze jednak i wojny | nie-wojny ideologiczne, kulturowe, polityczne, prawnicze, „plemienne”, wojny gangów (w tym narcos), wojny gospodarcze, napięcia o charakterze rasowym, klasowym, genderowym, spory związane ze zmianami klimatycznymi, kryzysy humanitarne, głod. Wojny – w bardziej już przenośnym sensie – mają miejsce nie tylko na poziomie państwowym, regionalnym czy miejskim, ale też instytucjonalnym. Wojny | nie-wojny obejmują również środowiska naukowe i kulturalne.

Do refleksji nad zaproponowaną problematyką zapraszamy naszych stałych, jak też nowych autorów i autorki. Tematowi temu poświęcony będzie najbliższy, już 31. numer „Kultury-Historii-Globalizacji”.

Tytuły artykułów wraz z abstraktami prosimy nadsyłać do dnia 29 lutego 2024 roku, na teksty czekamy zaś do 12 maja 2024 r. Publikację numeru po recenzjach i składzie przewidujemy pod koniec czerwca.

Zgłoszenia i korespondencję prosimy kierować na adres: khg@uwr.edu.pl.