Numer 9/2011

 1. Od osłony do demonstracji. Hidżab z perspektywy muzułmanek europejskich
  Autorka: Katarzyna Andrejuk
 2. Przedmioty obce i swojskie
  Autorka: Anna Maria Dubaniewicz
 3. Kultura lokalna — kultura globalna. Przeobrażenia twórczości muzycznej w dobie globalizacji kultury
  Autor: Jakub Gałuszka
 4. Mołdawia — kraj trzech stolic
  Autorka: Aleksandra Janus
 5. Kryzys na rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży niezabudowanych działek gruntu we Wrocławiu w latach 2008-2009
  Autor: Franciszek Kusiak
 6. Antropolog(ia) wobec globalizującego się świata. Globalizacja — nowa nazwa dla starych stylów myślenia w antropologii kulturowej?
  Autorka: Katarzyna Majbroda
 7. Koleje żelazne i Niemiecki Związek Celny (Deutscher Zollverein) w procesach integracji i globalizacji gospodarczej w XIX w.
  Autor: Janusz Myszczyszyn
 8. Globalizacja — czy koniec habitusu?
  Autorka: Magda Pancewicz-Puchalska
 9. „Świat w kawałkach”. Globalne migracje i doświadczenia transnarodowe
  Autor: Marek Pawlak
 10. Kryzys i kolekcja
  Autorka: Renata Tańczuk
 11. Hipisowska kontestacja lat 60. i 70. XX w. na fali i w pułapce kryzysu. O globalistycznych aspektach subkultury dzieci-kwiatów
  Autorka: Justyna Teodorczyk
 12. Chopin 2010 i „globalizacja niczego”
  Autor: Sławomir Wieczorek
 13. Komentarz do tekstu Leszka Kopciucha „Idea «kryzysu» w filozofii dziejów” (KHG, nr 8)
  Autor: Michał Kasprzak
 14. Komentarz do tekstu Agaty Strządały „Kryzys globalnej bioetyki. Neokonfucjańska krytyka bioetyki globalnej” (Nr 8)
  Autor: Leszek Kopciuch
 15. Komentarz do tekstu Karoliny Golinowskiej „Sztuka doby kryzysu” (KHG, Nr 8)
  Autor: Leszek Kopciuch
 16. O kryzysie hiszpańskim i amerykańskim. Uwagi poczynione na marginesie tekstu Magdaleny Barbaruk „Hiszpański «kryzys XVII wieku»”
  Autor: Adam Nobis
 17. Głos w dyskusji. Pozycja Chin na arenie międzynarodowej w dobie kryzysu
  Autor: Andrzej Polus
 18. [Recenzja] Myśleć jak antropolog [Philip Carl Salzman, Patricia C. Rice (red.) Myśleć jak antropolog, przekład Ola i Wojciech Kubińscy, wstęp Wojciech J. Burszta, GWP, Gdańsk 2009, ss. 279]
  Autor: Krzysztof Jaskułowski
 19. [Recenzja] Obrazy tchnące wielkomiejskim życiem — Rafał Karcz
  Autorka: Marta Swoboda