Rozmowy z drzewami

Mirosław Kocur, Marcin Gabruk

Talking with Trees

The paper argues that to preserve the earth we should rethink our relationship with nature and recognise trees as sensitive and social beings, able to communicate. Three case studies are presented: (1) meeting with trees in the Theatre of Sources, an ecological project by Jerzy Grotowski; (2) Dryadic language and culture invented by Jesse Holmes; (3) field work on Mentawai Islands.

Keywords: trees, Grotowski, Theatre of Sources, Buber, Dryadic, Mentawai people, tattoos

Rozmowa z drzewami

Artykuł dowodzi, że aby zachować ziemię, powinniśmy przemyśleć naszą relację z naturą i rozpoznać drzewa jako wrażliwe i społeczne istoty, zdolne do komunikowania się. Przedstawiono trzy studia przypadków: (1) spotkanie z drzewami w Teatrze Źródeł, ekologiczny projekt Jerzego Grotowskiego; (2) Język i kultura Dryadic wymyślone przez Jesse Holmesa; (3) prace terenowe na wyspach Mentawai.

Słowa kluczowe: drzewa, Grotowski, Teatr źródeł, Buber, Dryadic, Mentawai, tatuaże

Otwórz Artykuł