Narodziny intelektualisty transkolonialnego: Couto — Azergui — Masłowska

Ewa Łukaszyk

The Birth of the Transcolonial Intellectual: Couto, Azergui and Masłowska

Um riochamado tempo, uma casa chamada terra by Mia Couto, Le pain des corbeaux by Lhoussain Azergui and Paw królowej by Dorota Masłowska exemplify the global convergence of the transition patterns from the post- to the transcolonial stage in culture. Transcolonialism is understood as an ultimatere covery and regeneration of cultural orders which were previously distorted by colonial violence. The rise of the transcolonial intellectual marks the passage from orality to literacy as well as the emancipation of the marginalised. Significantly, this new figure bridges the ancestral world of traditional cultures and the global modernity.

Keywords: transcolonial intellectual, Couto, Azergui, Masłowska

Narodziny intelektualisty transkolonialnego: Couto — Azergui — Masłowska

Zestawione w artykule powieści, Umriochamado tempo, umacasachamada terra Mii Couto, Le pain des corbeaux Lhoussaina Azerguiego oraz Paw królowej Doroty Masłowskiej, ilustrują zjawisko globalnej konwergencji wzorców przejścia od post- do transkolonialnego stadium kultur. Transkolonialność jest tu rozumiana jako ostateczne uzdrowienie i regeneracja porządków kulturowych uprzednio okaleczonych przez przemoc kolonialną. Pojawienie się transkolonialnego intelektualisty wyznacza przejście od kultury ustnej do piśmiennej, a także emancypację grup wcześniej marginalizowanych. Co znaczące, ta nowa postać przerzuca pomost między dawnym światem kultur tradycyjnych a globalną nowoczesnością.

Słowa kluczowe: intelektualista transkolonialny, Couto, Azergui, Masłowska

Otwórz Artykuł