Komercjalizacja tradycyjnej kultury andyjskiej

Renata Faron-Bartels

The Commercialisation of Traditional Andean Culture

Throughout the centuries, Andean culture has either been misunderstood or not accepted by the Creole (and partly Mestizo) society underpinned by and embracing European Christian beliefs and norms. For at least twenty years now, traditional Andean culture has been experiencinga renaissance as well as several various changes. The aim of thispaper is to present selected aspects of pre-Columbian Andean culture and their unique genesis. The paperalso discusses the causes and the nature of the past and present changes in this culture. In doing this, a special focus is on cultural transformations triggered by commercial factors, therein primarily by mass tourism.

Keywords: Andes, religion, religion and society, cultural change, commercialisation of culture

Komercjalizacja tradycyjnej kultury andyjskiej

Inność pierwotnej kultury andyjskiej była przez stulecia nierozumiana i nieakceptowana przez społeczeństwo kreolskie (i częściowo metyskie), wyrosłe w ogólnie przyjętych, chrześcijańskich standardach europejskich. Od co najmniej 20 lat tradycyjna kultura andyjska przeżywa widoczny renesans, ale też różnego rodzaju przeobrażenia. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie niektórych aspektów prekolumbijskiej kultury andyjskiej, szczególnego podłoża jej powstania oraz przyczyn i charakteru jej zmian,zarównow przeszłości, jak i obecnie. Szczególna uwaga zostanie tu poświęcona przemianom kultury pod wpływem czynników komercyjnych, spowodowanych głównie przez masową turystykę.

Słowa kluczowe: Andy, religia, kultura, religia i społeczeństwo, przemiany kultury, komercjalizacja kultury

Otwórz Artykuł