Numer 16/2014

 1. Niezaściankowy „talerz” polskiej magnaterii końca XVII stulecia
  Autor: Piotr Badyna
 2. Między Zachodem a Globalnym Południem: Innowacje Odwrotne w Polsce
  Autorka: Galia Chimiak
 3. Look, See, Peep…? About a Phenomenon of Township Tours in South Africa and the Motivations of Its Participants
  Autorka: Dominika Czarnecka
 4. Performans w globalnych przestrzeniach miasta i sieci na przykładzie działań tactical media
  Autorka: Małgorzata Dancewicz
 5. Polityczna rola miast w wymiarze globalnym
  Autor: Piotr Jakub Fereński
 6. Miejsce i rola obszarów Gaeltacht w procesach globalnych
  Autorka: Bożena Gierek
 7. Sztuka doświadczenie globalizacja
  Autorka: Dorota Koczanowicz
 8. Miasto — wybrane konteksty i przykłady z XX-wiecznej filozofii dziejów
  Autor: Leszek Kopciuch
 9. Miasto jako metafora wykluczenia
  Autorka: Natalia Kućma
 10. Przyroda w mieście: lokalne i globalne geografie w perspektywie historycznej i współczesnej — przegląd wybranych propozycji badawczych
  Autorka: Barbara Kwaśny
 11. Subnatura i miasto. Przyroda poza kontrolą
  Autor: Rafał Nahirny
 12. Przyroda i globalność miasta
  Autor: Adam Nobis
 13. Miasto jako medium i forma procesów globalizacji. Deskrypcja wybranych aspektów ujęcia systemowoteoretycznego
  Autorka: Dorota Płuchowska
 14. Współczesna nostalgia w obliczu globalizacji
  Autorka: Aleksandra Różycka
 15. Przyroda — dobro globalne (międzynarodowe) czy lokalne (narodowe)? Rozważania z filozofii politycznej, etyki biznesu, sozologii i pokrewnych dziedzin
  Autor: Lech Zdybel