“The Slavic on the road” − Eastern European negative nativism in Andrzej Stasiuk’s travelogues

Dorota Kołodziejczyk

Słowiańskie ‘w drodze’: negatywny natywizm Europy Wschodniej w prozie Andrzeja Stasiuka

Artykuł łączy analizę prozy podróżniczej Andrzeja Stasiuka – Jadąc do Babadag i Fado – z teorią Realnego Slavoja Žižka, gdzie Realne odczytywane jest jako nieredukowalny element natywistyczny w każdego rodzaju identyfikacji narodowej. Wychodząc od przykładów Žižka, jak Europea Wschodnia stanowi dla Zachodniej zagrożenie odebrania Zachodowi jego ‘uciechy’, autorka wskazuje na pokrewną retorykę w tekstach Stasiuka, gdzie Europa Wschodnia, a raczej podróżnik po jej prowincjonalnych regionach, identyfikuje się w pełni z rolą owego „złodzieja uciechy” i przybiera postać negatywnego natywizmu, w którym Europa Wschodnia definiuje siebie samą nie jako odmienny rodzaj Europy, lecz jako brak ukonstytuowany na poczuciu braku własnej autentyczności.

Otwórz Artykuł