The Polish Walcott. Translating Caribbean Identity

Magda Heydel

Polski Walcott – tłumacząc tożsamość karaibską

W roku 2007 wyszła pierwsza antologia poezji Dereka Walcotta w języku polskim. Jest ona wynikiem współpracy jedenastu tłumaczy, w tym wielu poetów, reprezentujących różne stylistyczne podejścia i poetyckie światopoglądy. Artykuł ma na celu odnalezienie rozproszonej w przekładzie tożsamości i wskazaniu, w jaki sposób poezja Walcotta może funkcjonować na polskiej scenie literackiej.

Otwórz Artykuł