The Language Conflicts: the Politics and Hostilities between English and the Regional Languages in India

Kiran Nagarkar

Wojny językowe – sporny status angielskiego wobec regionalnych języków w Indiach

Angielski przybył do Indii dwieście lat temu jako język kolonizatora i stał się językiem uprzywilejowanych grup społecznych. Lecz zanim to nastąpiło, przez długi czas pozostawał na peryferiach, a prym wiodły języki regionalne. Jednak przez cały wiek dwudziesty języki regionalne schodziły na peryferyjną pozycję, a angielski zyskał status języka głównego, stając się językiem komunikacji dla całych Indii.

Na skutek tego oraz populistycznej polityki etniczno-kulturowej, między angielskim a regionalnymi językami rozwinęła się nieproduktywna i destrukcyjna wrogość. Artykuł ma na celu odtworzenie historii tej rywalizacji językowej i jej niebezpiecznych konsekwencji.

Otwórz Artykuł