Midnight’s Victims: Adivasis on the Cultural Map of India

Dirk Wiemann, Tania Meyer

Szalone kobiety poza strychem

Bazując na analizie wybranych tekstów Mahasvety Devi oraz powieści Sohaili Abdulali Szalona kobieta z Joghare, autorzy stawiają tezę, że reprezentacja Adivasi (rdzennych mieszkańców Indii) we współczesnym pisarstwie indyjskim łączy płeć kulturową i etniczność. Dlaczego rdzenni mieszkańcy Indii są prawie zawsze w literackich reprezantcjach kobietami? Czy jest to swoisty komentarz krytyczny na temat marginalizacji Adivasi, w którym łączy się różne formy dyskryminacji społecznej, czy też jest to raczej esencjalistyczne i romantyczne rozumienie kategorii „kobiety” i „natywności”?

Otwórz Artykuł