Flogging a Dead Horse That Is Still Alive and Kicking: Notes on Indian Nativism

Bernd-Peter Lange

Ciszej nad tą trumną!” – czy natywizm jest martwy, czy może wciąż żywy?

Natywizm w Indiach nie idzie w parze z globalną teorią kultury. W studiach postkolonialnych dokonywano prób określenia konsensu krytycznie traktującego natywizm, lecz jego rola w akademii jest dość nieznaczna. Natomiast ma on pewien problematyczny wpływ na twórczość literacką w Indiach, szczególnie w regionach o silnych tradycjach lokalnego języka, jak w okolicach Bombaju (Mumbaju), gdzie dominuje język Marathi.

Otwórz Artykuł