Between Rights and Relations – Contextualising Māori Self-Determination

Linda Guddat

Między prawami a relacjami – umacnianie samostanowienia Maorysów

Artykuł podejmuje problematykę strategicznego zastosowania międzynarodowej koncepcji praw rdzennych mieszkańców w kontekście Nowej Zelandii. Ma on na celu prześledzenie w wybranych tekstach powstania, struktury oraz implikacji polityki tino rangatiratanga – czyli umacniania samostanowienia Maorysów – która rozwinęła się jako dyskurs publiczny pod koniec dwudziestego wieku.

Otwórz Artykuł