A ‘Native’ Is not a ‘Native’ Is not a ‘Native’: Constructing and Deconstructing Kenyan Identities

Anke Bartels

’Natywny’ nie jest ‘natywnym’ … konstruując i dekonstruując kenijską tożsamość

Państwo, które dziś nazywamy „Kenią”, jest formacją kolonialną, która zawiera dużą liczbę grup etnicznych. Lecz kto w tym układzie uchodzi za „rdzennego mieszkańca”? Czy ta słabo uchwytna, rzekomo bezczasowa kategoria odnosi się tylko do Czarnych Afrykańczyków, czy można ją też rozszerzyć na ludzi o pochodzeniu południowoazjatyckim czy też europejskim, którzy urodzili się w Kenii?

Powieść M.G. Vassanjiego: The In-Between World of Vikram Lall przedstawia perspektywę kenijskich Hindusów na konstrukcje „natywności” od czasów powstania Mau Mau do dzisiejszej postkolonialnej Kenii, i stanowi punkt wyjściowy do rozważenia koncepcji „natywności” jako takiej artykulacji, która pozwala wyrazić „inność” jako narzędzie polityczne.

Otwórz Artykuł