Mikrohistorie — makroperspektywy badań nad globalizacją. Komentarz do tekstu Pawła Klinta Ogólnoeuropejski manifest kopistów, czyli o karierze pewnego kolofonu do XVIII w.

Magdalena Barbaruk

Otwórz Artykuł