Połączenie społecznego konstruktywizmu i teorii governance’u w analizach relacji pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sferą biznesu

Andrzej Polus

The Connection of Social Constructivism with the Governance Theory in Analyses of Relations Between the Civil Society and the Business Sphere

The main thesis of the following article says that connecting the social-constructivist ontology with the epistemological precepts of the governance theory may be useful for the theoretical formulation of the relations between the business subjects and the organizations of civil society. This text may be seen as a contribution to the ongoing interdisciplinary debate in the field of international relations studies.

Otwórz Artykuł