Hadrian, cesarz kochający kulturę Grecji i Egiptu

Urszula Laska

Hadrian, Emperor who Loves the Culture of Greece and Egypt

Emperor Hadrian has been fascinated of Greece culture for years. During the reign, he made many journeys which were motivated by the control of the province and the curiosity of the world. Hadrian gave Egypt a special recognition, he was interested in the buildings built in pharaonic times, many of them he saw during the travels around the Empire. Architectural monuments remain-ing after his reign confirm this fascination.

Keywords: Emperor Hadria, Greece, Egypt, travels, provinces

Hadrian, cesarz kochający kulturę Grecji i Egiptu

Cesarz Hadrian przez lata fascynował się kulturą grecką. W trakcie swojego panowania odbył wiele podróży, które motywowane były kontrolą prowincji oraz ciekawością świata. Hadrian darzył szczególnym uznaniem także Egipt, interesowały go budowle powstałe za czasów faraonów, wiele z nich zobaczył podczas wypraw po Imperium. Zabytki architektury pozostałe po jego rządach potwierdzają tylko te fascynacje.

Słowa kluczowe: Cesarz Hadrian, Grecja, Egipt, podróże, prowincje

Otwórz Artykuł