Artysta między kulturami. Kilka słów o Nikiforze z Krynicy

Iwona Grodź

Artist Between Cultures. A Few Words about Nikifor from Krynica

The theme of the essay is the figure and the last period of the work of the naive artist (primitivist) of Nikifor from Krynica (actual name: EpifaniuszDrowniak, 18951968). The Lemko origin of the artist will become the starting point for reflections on the place of the artist in the broadly understood space of interculturality. The aim of the considerations are works of Nikifor, and the suggestion of the need to become interested in a wider issue such as: the image of ethnic and national minorities in the Polish cinema, for which the film My Nikifor made by Krzysztof Krauze and Joanna Kos-Krauze from 2004, may be the point of reference (http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=128961 [dostęp: 6 III 2020]).

Keywords:artist, interculturalspace, Nikifor from Krynica (1895–1968), film, My Nikifor, Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze

Artysta między kulturami. Kilka słów o Nikiforze z Krynicy

Tematem eseju jest postać i ostatni okres twórczości artysty naiwnego (prymitywisty) Nikifora z Krynicy (właściwe nazwisko: Epifaniusz Drowniak, ur. 1895 zm. 1968). Łemkowskie pochodzenie wskazanego twórcy stanie się punktem wyjścia rozważań o miejscu artysty w – szeroko pojętej „przestrzeni międzykulturowości”. Celem rozważań jest wskazanie cech charakterystycznychtwórczościNikifora, oraz sugestia konieczności zainteresowania się w przyszłości szerszym zagadnieniem takim jak: obraz mniejszości etnicznych i narodowych w polskim kinie, dla którego punktem odniesienia może być na przykład film Mój Nikifor Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze z 2004 roku (zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=128961 [dostęp: 6 III 2020]).

Słowa kluczowe: artysta, przestrzeń międzykulturowa, Nikifor z Krynicy (1895–1968), film, Mój Nikifor, Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze

Otwórz Artykuł