Wobec Obcego — studium postaw na podstawie powieści Niezwyciężony Stanisława Lema

Daria Rzepiela

Towards Stranger — Study of Human Behavior Based on Stanisław Lem’s Novel Invincible

The sleep of reason produces monsters — and when it’s restless? When despite con-stant failure it tries to understand what’s beyond understanding? The Stanisław Lem’s novel Invincible is regarded as a perfect screenplay for an action movie (Wojciech Orliński, Jerzy Jarzębski) as well as a meaningful analysis of memory patterns in relation to traumatic expe-riences of the wartime (Agnieszka Gajewska). This article shows that it’s also a unique study of human behavior — ranging from cultural and scientific strategies to atavistic impulses — towards the unknown.

Keywords: Lem, Invincible, behavior, stranger, dullness, reason, self-projection

Wobec Obcego — studium postaw na podstawie powieści Niezwyciężony Stanisława Lema

Gdy rozum śpi, budzą się demony, a gdy nie może zasnąć? Gdy mimo kolejnych porażek próbuje zrozumieć, to czego zrozumieć nie może? Powieść Niezwyciężony Stanisława Lema uważana jest zarówno za świetny materiał na scenariusz kina akcji (Wojciech Orliński, Jerzy Jarzębski) jak i za wnikliwą analizę mechanizmów pamięci w kontekście traumatycznych przeżyć czasu wojny (Agnieszka Gajewska). To także uniwersalne studium postaw — od strategii wypracowanych przez współczesną naukę i kulturę po atawistyczne odruchy — zajmowanych wobec tego, co obce.

Słowa kluczowe: Lem, Niezwyciężony, zachowanie, obcy, stupor, rozum, autoprojekcja

Otwórz Artykuł