O nadziei w posthumanizmie. Subiektywny głos w sprawie

Monika Banaś

Posthumanism and Hope. A Subjective Stance

The article focuses on some of the relevant features of posthumanism, confronting them with transhumanism. A revised and modified approach in posthumanism towards reality, serves here as an alternative in a non-anthropocentric view on the world, on human being and his role as a responsible and sensible creature for himself and other non-humans.

Keywords: posthumanism, transhu-manism, values, responsibility.

O nadziei w posthumanizmie. Subiektywny głos w sprawie

Artykuł podejmuje kwestie posthumanizmu skonfrontowanego z transhuma-nismem. Posthumanistyczne podejście do otaczającej nas rzeczywistości, odpowiednio zrewidowane i zmodyfikowane może stanowić alternatywę w nie-antropocentrycznym postrzeganiu świata, w tym samego człowieka oraz jego roli jako istoty odpowiedzialnej nie tylko za siebie samego, ale także za inne nie-ludzkie byty.

Słowa kluczowe: posthumanism, transhumanism, wartości, odpowiedzialność.

Otwórz Artykuł