Non-cultural morphogenesis: plants (with Emanuele Coccia)

Ewa Łukaszyk

Morfogeneza niekulturowa roślin

Tekst dotyczy propozycji teoretycznej, jaka pojawiła się kilka lat temu po „animal studies” i wydawało się, że raczej nie jest to nurt zbyt rewolucyjny ani produktywny w szerszym pejzażu humanistyki. Jednak w tej chwili jego ciekawym rozwinięciem jest książka Emmanuele Coccia The Life of Plants: a metaphysics of mixture, która ukazała się w 2018 roku, co też skłania do ponownego zastanowienia się nad perspektywami takiego kierunku krytycznego. Jest to dość ściśle powiązane z globalizacyjną problematyką, gdyż rośliny są tu ujmowane jako główny czynnik twórczy w biosferze plane-ty.

Słowa kluczowe: morfogeneza, rośliny, Emanuele Coccia

Non-cultural Morphogenesis: Plants (with Emanuele Coccia)

The essay is conceived as a presentation of the author’s stance on the extra-cultural becoming of man, interwoven with the “metaphysics of mixture” recently proposed by Emanuele Coccia. Both insights coincide in the valorisation of the non-cultural paradigm of plant-like, pneumatic existence, as well as the notion of penetrability and interference between the organism and the world. Vegetable morphogenesis, that differs from human technique as a way of transforming matter, epito-mises the cosmogonic immersion in which the organism creates its environment being one with it. Constant interpenetration of the self and the world, present in the primordial physiol-ogy of breathing, offers an access to the emergent, post-cultural stage of man, preserving and perpetuating his/her liminal position.

Keywords: morphogenesis, plants, Emanuele Coccia

Otwórz Artykuł