Wygnane dusze — rozważania o różnych obliczach procesu akulturacji

Łucja Lange

Exiled Souls: On Various Facets of the Acculturation Process

Building on the findings of a study which involved a sample of ten people who had left Poland, this paper focuses on the process of acculturation and its course. The respondents’ reasons for leaving the home country, as well as their attitudes to the host country, varied widely. The research aimed to test theories of acculturation and positive adaptation to the new living conditions. This paper was inspired by Monika Chutnik’s book Szokkulturowy — przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie [Culture Shock: Causes, Consequences, Countermeasures] (Universitas, 2007).

Keywords: culture shock, acculturation, adaptation, identity

Wygnane dusze — rozważania o różnych obliczach procesu akulturacji

Kluczowym zagadnieniem w poniższym artykule jest proces akulturacji i jego przebieg zaprezentowany na podstawie wyników badań przeprowadzonych na dziesięciu osobach, które opuściły Polskę. Przyczyny wyjazdu badanych były różne. Ich nastawienie do kraju przyjmującego również. Celem przeprowadzonego badania była chęć sprawdzenia teorii związanych z akulturacją i pozytywnym odnajdywaniem się w nowych warunkach życia. Inspiracją dla niniejszego artykułu stała się książka Moniki Chutnik pt. Szok kulturowy — przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie wydana przez wydawnictwo Universitas w 2007 r.

Słowa kluczowe: szok kulturowy, akulturacja, przystosowanie, tożsamość

Otwórz Artykuł