Próba rekonstrukcji ubioru przedstawicieli kultury pomorskiej na podstawie obrządku pogrzebowego

Kinga Alina Langowska

Towards Reconstructing the Clothing of Pomeranian Culture Members on the Basis of Their Funeral Rite

During the Hallstatt period, what has come to be called Pomeranian Culture began to form in the territory of present-day northern Poland around the 7th and 6th centuries BC. Pomeranian Culture boasted a unique funeral rite: the bodies of the dead were burnt on funeral pyres, and the remnants were then put into urns which were buried in graves with a stone guard. However, these urns were not ordinary ceramic containers. The members of Pomeranian Culture deliberately produced so-called face urns, i.e. urns in the shape of the human bust. As these special urns were embellished with reproductions of garment elements and actual components of outfits (such as earrings inserted into the artificial ears of the urns), today they help us reconstruct clothing items worn by Pomeranian Culture members. In my paper, I discuss the funeral ceremony of Pomeranian Culture and seek to reconstruct their costumes.

Keywords: Early Iron Age, Pomeranian Culture, Pomerania region, funeral rite, clothing reconstruction

Próba rekonstrukcji ubioru przedstawicieli kultury pomorskiej na podstawie obrządku pogrzebowego

W okresie halsztackim, około 600–500 r. p.n.e., na terenie dzisiejszej północnej Polski, zaczęła tworzyć się kultura o specyficznym obrządku pogrzebowym, tzw. kultura pomorska. Nosiciele tej kultury palili ciała swoich zmarłych na stosach pogrzebowych, a następnie resztki wkładali do urn. W dalszej kolejności naczynia te chowali do grobów z obstawą kamienną. Jednak wspomniane wcześniej urny nie były tylko zwykłymi ceramicznymi pojemnikami. Przedstawiciele kultury pomorskiej specjalnie tworzyli naczynia w kształcie ludzkich popiersi, które nosiły nazwę „urn twarzowych”. Dzięki tym szczególnym zabytkom archeologicznym jesteśmy dziś w stanie zrekonstruować elementy strojów przedstawicieli tej społeczności, ponieważ były one zdobione odwzorowaniami noszonych wówczas elementów stroju, jak i oryginalnymi elementami, np. kolczykami, które były wkładane do sztucznych uch urny. W moim artykule chciałbym omówić ceremonię pogrzebową kultury pomorskiej i podjąć próbę zrekonstruowania jej stroju.

Słowa kluczowe: wczesna epoka żelaza, kultura pomorska, Pomorze Gdańskie, obrządek pogrzebowy, rekonstrukcja ubioru

Otwórz Artykuł