Odcienie tożsamości… Wątek wielokulturowości w filmie Jak daleko stąd, jak blisko Tadeusza Konwickiego (1971)

Iwona Grodź

Shades of Identity: The Motif of Multiculturalism in Tadeusz Konwicki’s Film How Far Away, How Near (1971)

The aim of this paper is to highlight the issue of multiculturalism in pre-war Poland, an image of which was offered by Tadeusz Konwicki in his 1971 film entitled How Far Away, How Near. An examination of the film in terms of history suggests that its major themes are actually memory, remembering, forgetting and … politics. Given this, the Jew figure that repeatedly appears on the screen may be viewed as the character that activates these mechanisms and, more importantly, prevents obsessive reiterations.Written and directed by the author of A Minor Apocalypse, the film is also a story of escape from “tainted Arcadia,” a parable about Polish complexes and, ultimately, a tale about the passion for“writing” a memoir in and through images.

Keywords: multiculturalism, identity, film, Tadeusz Konwicki, How Far Away, How Near

Odcienie tożsamości… Wątek wielokulturowości w filmie Jak daleko stąd, jak blisko Tadeusza Konwickiego (1971)

Celem tekstu jest zwrócenie uwagi na problem wielokulturowości przedwojennej Polski, której obraz przedstawił Tadeusz Konwicki w filmie z 1971 r. Jak daleko stąd, jak blisko. Spojrzenie na dzieło filmowe przez pryzmat historii pozwala postawić tezę, że jest to tak naprawdę film o pamięci, pamiętaniu, zapominaniu… i polityce. Dlatego postać Żyda, wielokrotnie pojawiającego się na ekranie, może jest tym bohaterem, który te mechanizmy umożliwia, a co ważniejsze — uwalnia od obsesyjnych powtórzeń? Film autora Małej Apokalipsy jest też opowieścią o ucieczce od „skażonej Arkadii”, przypowieścią o polskich kompleksach, a ostatecznie o pasji „pisania” pamiętnika przy pomocy obrazów.

Słowa kluczowe: wielokulturowość, tożsamość, film, Tadeusz Konwicki, Jak daleko stąd, jak blisko

Otwórz Artykuł