Neoliberalizm, konserwatyzm i psychologia — (nie)chciany trójkąt władzy

Rudolf Dettlaff

Neoliberalism, Conservatism and Psychology — the (Un)wanted Triangle of Power

The text is philosophical reconstruction of three supporting discourses: psychology, conservative policy and neoliberalism. I am following connections of this system to show why ourself-knowledge is useful in business. I am using two perspective — Actor-Network Theory’s flat ontology and Michel’s Foucault critical perspective. The purpose of the text is resign of psychology knowledge of ourselves as contumacy of neoliberal capitalism.

Keywords: capitalism, neoliberalism, conservatism, knowledge, psychology, Actor-Network Theory

Neoliberalizm, konserwatyzm i psychologia — (nie)chciany trójkąt władzy

Tekst jest filozoficzną rekonstrukcją, sposobem uchwycenia kartograficznego, powiązania trzech wspierających się dyskursów: psychologii, konserwatyzmu i neoliberalizmu. Śledzę powiązania tych dyskursów, by odpowiedzieć na pytanie jak to się stało, że wiedza o nas samych może zostać użyta np. w biznesie. W tym celu stosuję dwie perspektywy – jedna to „płaska ontologia” (czy też ontologia relacyjna) stosowana m.in. w teorii aktora-sieci, druga to krytyczna perspektywa Michela Foucault. Propozycją tekstu jest rezygnacja z opisywania siebie za pomocą wiedzy psychologicznej, jako jedną z form buntu przeciwko neoliberalnemu kapitalizmowi.

Słowa kluczowe: neoliberalizm, konserwatyzm, psychologia, wiedza, teoria aktora-sieci

Otwórz Artykuł