Być Mniejszością

Joanna Hańderek

Being a Minority

In this paper, I ponder what it means to be a minority today, and I look for ways of solving the tensions between the groups classified as minorities and the rest of society. First, I seek to define the minority and briefly outline the history of the notion in order to make the reader realise that there have always been minorities within societies, andthat minorities are changeable, comprised of vastly varying people and prone to transformations. I argue that everyone may become a minority (a shift in cultural norms is enough for that), and that the treatment minorities receive represents the pattern of social morality. I seek to demonstrate that,in today’s world,the right to be a minority is not only the most important value developed in the course of the 20th century, but also the most important challenge for the 21st century. Contemporary ethics should primarily focus on relations and establish how opportunities for harmonious development and practices for minorities can be safeguarded. It is a crucial problem because to guarantee minority rights is a major exigency of our times.

Keywords: minority, policy, relations, rights

Być mniejszością

W artykule stawiam pytanie, co to znaczy być mniejszością w dzisiejszych czasach oraz szukam możliwości rozwiązania napięć pomiędzy grupami klasyfikowanymi jako mniejszości a resztą społeczeństwa. Zaczynam od próby zdefiniowania mniejszości, a także naszkicowania jej historii, po to by pokazać czytelnikowi, że mniejszości istniały zawsze w społeczeństwach, są zmienne, obejmują przeróżnych ludzi oraz przechodzą transformacje. W niniejszym artykule zostaje postawiona teza, że wszyscy możemy stać się mniejszościami (wystarczy, że zmienią się normy kulturowe) oraz to, że sposób, w jaki są one traktowane, stanowi wzorzec społecznej moralności. Całość tekstu stara się wykazać, że prawo do bycia mniejszością jest we współczesnym świecie nie tylko najważniejszą wartością wypracowaną przez przemiany XX w., lecz także najważniejszym zadaniem dla wieku XXI. Współczesna etyka powinna przede wszystkim skupić się na relacjach i na próbie odpowiedzi: w jaki sposób możemy zagwarantować mniejszościom ich harmonijny rozwój i działanie? Jest to o tyle ważne pytanie, ponieważ we współczesnym świecie zagwarantowanie praw mniejszościom jest konieczne.

Słowa kluczowe: mniejszość, polityka, relacje, prawa

Otwórz Artykuł