Wartości utopii i utopia wartości

Leszek Kopciuch

Wartości utopii i utopia wartości

W artykule prezentuję najważniejsze typy wartości realizujące się w utopii. Należą do nich: wartości wytworu spełniającego definicję utopii; wartości czynności, która go kreuje; wartości podmiotu fundującego i intendowanego oraz wartości kontekstu społeczno-kulturowego. To szerokie rozumienie struktury aksjologicznej utopii uzupełniam wartościami typowymi dla utopii, a są to: wartości świata przedstawionego, wartości formy ekspresji oraz wartości odniesienia. Na koniec, odwracając kolejność terminów, pokazuję pozytywne i negatywne sensy, zawarte w określeniu „utopia wartości”.

Słowa kluczowe:utopia, wartości utopii, wartości utopijne, utopia wartości, transhumanizm

Values of Utopia and Utopia of Values

The article presents the most important types of values realized in utopia. These include: the value of the product in meaningof the definition of utopia; the value of the activity that creates it; the value of the founder and the intender as well as the value of the socio-cultural context. This broad understanding of the axiological structure of utopia is supplemented with the values typical of utopia, and these are: the values of the represented world, the value of the form of expression and the reference value. Finally, by reversing the order of the terms, I show the positive and negative senses contained in the term “utopia of values”.

Keywords:utopia, values of utopia, utopian values, utopia of values, transhumanism

Otwórz Artykuł