Nowy wymiar tożsamości indywidualnej i społecznej w epoce globalizacji

Anna Mrozek-Dumanowska

Nowy wymiar tożsamości indywidualnej i społecznej w epoce globalizacji

W miejsce dawnego poczucia tożsamości budowanego na wspólnym pochodzeniu grupy społecznej, współczesne formy tożsamości jednostkowej i społecznej są zawsze otwarte, niekompletne i niedokończone. W epoce globalizacji, ludzie żyjący w diasporach często nie są w stanie jasno sprecyzować kim są, lub znajdują się w kryzysie własnej tożsamości.

Słowa kluczowe: globalizacja, filozofia, socjologia, religioznawstwo

New Dimension of Individual Social Identity in the Area of Globalization

The conception of „identity” became lately a mirror, through which other aspects of contemporary social life are grasped and examined. The notion of identity involves two criteria: similarity and difference. Both categories are the dynamic principle of identification, and both became more significant in the era of globalization. Market, media, migration, and the growth of global cities, all brings together people of different background, without binding them together. This consideration leads sometime to confused identity, when the people can’t prove who they are, because they are just in “identity crisis”.

Keywords: globalization, philosophy, sociology, science of religion

Otwórz Artykuł