New Lanark: idee, utopie, dziedzictwo

Karolina Golinowska

New Lanark: idee, utopie, dziedzictwo

Artykuł dotyczy miejscowości New Lanark, przykładu postindustrialnego, szkockiego dziedzictwa, wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO. Zabytkowe młyny i zabudowania sięgają czasów Roberta Owena, społecznego reformatora, który z New Lanark chciał uczynić modelowy przykład funkcjonowania społeczeństwa. Młyny w New Lanark przestały działać dopiero w 1968 roku, gdy Wielka Brytania pogrążała się w kryzysie. Współcześnie, New Lanark oferuje swoim gościom doświadczenie podróży w czasie, stanowiąc doskonały przykład historii-do-zwiedzenia.

Słowa kluczowe: dziedzictwo, obiekty postindustrialne, Robert Owen, historia-do-zwiedzenia

New Lanark: ideas, utopias, heritage

The article refers to the village of New Lanark, the example of postindustrial, Scottish heritage that was includedon the World Heritage List. Historical mills and building come from the times of Robert Owen, a social reformer who wanted to transform New Lanark into an ideal example of how should society function. Mills in New Lanark stopped working in 1968, year in which Great Britain was facing a massive crisis. Nowadays, New Lanark offers its guests the unique experience of traveling in the past, also becoming a great example of visitable history.

Keywords: heritage, postindustrial objects, Robert Owen, visitable history

Otwórz Artykuł