Pszczeli syntezator, czyli globalny wymiar zmiany środowiskowej

Agata Janikowska

The Hive Synthesizer: Dimensions of Global Environmental Change

The aim of this paper is to highlight ecologically engaged art. Focused on the work of British artist Bioni Samp, the paper posits that there is an interconnection between art perception and the building of global ecological responsibility. Artistic practices that explore global environmental changes can shape a new posthumanist sensitivity, informed by the belief in the symbiosis of all life.

Key words: anthropocene, environment, ecology, posthumanism

Pszczeli syntezator, czyli globalny wymiar zmiany środowiskowej

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na sztukę zaangażowaną ekologicznie. Esej skupia się na twórczości brytyjskiego artysty Bioni Sampa. Tezą artykułu jest przekonanie o zależności pomiędzy percepcją sztuki a budowaniem globalnej odpowiedzialności ekologicznej. Działania artystyczne poruszające problem globalnych zmian środowiskowych mają szansę kształtować nową wrażliwość posthumanistyczną, opartą na przekonaniu o symbiotyczności życia.

Słowa kluczowe: antropocen, środowisko, ekologia, posthumanistyka

Otwórz Artykuł