Postęp i innowacja w kontekście projektowania komunikacji

Mariusz Wszołek

Postęp i innowacja w kontekście projektowania komunikacji

W niniejszym artykule omawiam pojęcie innowacji i postępu w odniesieniu do rezultatów procesu projektowego w ramach systemu communication design. Pojęcie innowacji i postępu będę rozumiał jako mechanizmy sterujące rozwojem na dwóch różnych płaszczyznach. W przypadku innowacji możemy mówić o zmianie wystąpienia w ramach danej kategorii, zaś w przypadku postępu możemy mówić o zmianie wystąpienia całej kategorii. Pojęcie kategorii będzie odpowiadało danemu sektorowi gospodarki.

Słowa kluczowe: innowacja, postęp, projektowanie komunikacji, zrównoważony rozwój, zrównoważone projektowanie

Innovation and Progress in the Communication Science Context

In this article, I seek to explain the difference between innovation and progress in terms of communication design for sustainable development. I understand innovation and progress as development mechanisms that operate at two different levels. While innovation is about transitionswithin the system, progress refers to transitions of the system. I explore these concepts in the context of the global economy.

Key words: innovation, progress, communication design, sustainable development, sustainable design

Otwórz Artykuł