Nowe Jedwabne Szlaki dla mieszkańców Wrocławia

Patrycja Kochanek

New Silk Roads for the Residents of Wrocław

The article reports on a research project concerning the New Silk Road which was carried out in the second half of 2017. Involving a sample of Wrocław’s population, the study aimed to find out whether the residents of Wrocław were familiar with the term the New Silk Road and what they associated it with.The findings imply that a majority of the respondents know what the New Silk Road is and associate it with concrete facts and information, which are discussed in the article.

Key words: globalization, The New Silk Road, culture

Nowe Jedwabne Szlaki dla mieszkańców Wrocławia

Artykuł przedstawia wyniki badań na temat Nowego Jedwabnego Szlaku, które zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2017 roku wśród mieszkańców Wrocławia. Celem badań było sprawdzenie czy wrocławianie znają termin Nowego Jedwabnego Szlaku oraz z czym ten termin im się kojarzy. Jak wynika z odpowiedzi respondentów, większość ankietowanych wie czym jest Nowy Jedwabny Szlak oraz kojarzy go z konkretnymi faktami, informacjami, które zostały omówione poniżej.

Słowa kluczowe: globalizacja, Nowy Jedwabny Świat, kultura

Otwórz Artykuł