Japoński soft power: wykorzystanie kultury w budowaniu pozycji Japonii na arenie międzynarodowej

Tomasz Burdzik

Japan’s Soft Power: Using Culture to Build Japan’s Position in International Politics

The paper discusses the concept of Japan’s soft power, with a special focus on the cultural background of contemporary uses of soft power. Japan’s cultural diplomacy through pop culture is an example of a skilfully crafted foreign policy. Disseminating a country’s favourable image among the international audience improves the country’s economy and political brand, enhancing its international influence. The paper specifically addresses two issues: the history of Japan’s soft power and the practicalities of its application. The conclusion suggests that the influence of Japan’s soft power will be limited by China’s rising power.

Key words: Japan’s soft power, cultural diplomacy, Japanese pop culture, public diplomacy

Japoński soft power: wykorzystanie kultury w budowaniu pozycji Japonii na arenie międzynarodowej

Celem artykułu jest przedstawienie japońskiego soft power, ze szczególnym uwzględnieniem kultury jako jednego z czynników soft power. Japońska dyplomacja kulturalna wykorzystująca kulturę popularną jest przykładem zręcznie prowadzonej polityki międzynarodowej. Promowanie pozytywnego wizerunku państwa poprzez soft power na arenie międzynarodowej wzmacnia ekonomiczne oraz polityczne znaczenie państwa. Artykuł skupia się na dwóch kwestiach: historii japońskiego soft power oraz jego praktycznemu zastosowaniu. W podsumowaniu sugeruje się, że japoński soft power nie będzie tak znaczący z racji wzrastającego potencjału Chin.

Słowa kluczowe: japoński soft power, dyplomacja kulturalna, japońska popkultura, dyplomacja publiczna

Otwórz Artykuł