Granice przyzwoitości. Społeczne projektowanie seksualności jako część stylu życia w dobie supermarketyzacji kultury

Katarzyna Jewtuch

Limits of Decency: Social Projects of Sexuality as Part of Lifestyle in the Age of the Culture Supermarket

The article grows out of participant observation at the Venus Berlin (11-15 October 2017) and the Erofest Prague (18-19 November 2017), which aimed to collect possibly accurate and comprehensive research data representing so unique and special phenomena. The article brings together and examines the various practices of sexuality design, identifies and explains their differences across the two events and addresses the ways of constructing sexuality in today’s culture, enquiring how sex and sexuality have become part of modern lifestyles. Drawing on the concept of the supermarketisation of culture, the author explores identity choices, wherein special attention is devoted to BDSM practices.

Key words: culture supermarket, globalization, lifestyles, sexuality, pornography, erotic fairs

Granice przyzwoitości. Społeczne projektowanie seksualności jako część stylu życia w dobie supermarketyzacji kultury

Artykuł jest wynikiem obserwacji uczestniczącej podczas targów Venus Berlin (11-15.10.2017) oraz Erofest Praga (18-19.2017), która miała na celu zgromadzenie materiału badawczego i możliwie dokładne opisanie tak unikatowych i specyficznych zjawisk. Artykuł prezentuje analizę i syntezę różnych praktyk projektowania seksualności, wskazanie różnic w ich występowaniu i powszechności podczas obu wydarzeń, a także odnalezienie przyczyn tych różnic oraz odpowiedzenie na pytanie o sposoby konstruowania seksualności we współczesnej kulturze – w jaki sposób seks i seksualność stały się obecnie częścią stylu życia. Korzystając z koncepcji supermarketyzacji kultury podejmuje też kwestie wyboru tożsamości, ze szczególnym wskazaniem praktykowania BDSM.

Słowa kluczowe: supermarketyzacja kultury, globalizacja, style życia, seksualność, pornografia, targi erotyczne

Otwórz Artykuł