Glokalna rzeczywistość telewizji. Ujęcie systemowoteoretyczne

Dorota Płuchowska

Glocal Television Reality: The Systems Theory Perspective

Based on the constructivist social systems theory of social communication, the article discusses the limits to television globalization within global society. It addresses the relation between what television shows (global possibilities of production and distribution) and what “is seen on the screen,” i.e. what part of the offer is shown to the viewer in the end (as a result of the alignment to the “local” world reality perspective). The article describes the localized form of global television as glocal television.

Key words: global televison, glocal, global society, globalzation, communication, media, format alignment

Glokalna rzeczywistość telewizji. Ujęcie systemowoteoretyczne

W oparciu o konstruktywistyczną teorię systemów komunikacji społecznej artykuł przedstawia granice globalizacji telewizji w ramach społeczeństwa światowego. Chodzi o znalezienie relacji między tym, co się w telewizji pokazuje (globalne możliwości produkcji i dystrybucji), a tym, co się „w niej widzi”, tzn. co z jej oferty ostatecznie ukazuje się widzowi (dopasowanie do własnej „lokalnej” perspektywy rzeczywistości świata). Artykuł opisuje zlokalizowaną formę globalnej telewizji jako telewizję glokalną.

Słowa kluczowe: telewizja globalna, glokalna, społeczeństwo światowe, globalizacja, komunikacja. media, formaty, dopasowywanie

Otwórz Artykuł