Dawne brzmienia w nowej kulturze. Międzykulturowe wymiary wykonywania muzyki dawnej na gruncie re-kreacji

Dominika Stopczańska

Old Sonorities in New Culture: Intercultural Aspects of Performing Early Music within the Re-Creation Framework

Re-creation is one of possible ways to perform early music in modern times and settings. Based on historical Western sources, re-creation is also inspired by jazz, non-European and traditional music styles. The article provides a definition of re-creation, discusses ideas which lie at the root of this performance concept and describes its practical manifestations.

Key words: early music revival, performance practice, early music re-creation, historical globalization

Dawne brzmienia w nowej kulturze. Międzykulturowe wymiary wykonywania muzyki dawnej na gruncie re-kreacji

Re-kreacja jest jednym ze współczesnych sposobów wykonywania muzyki dawnej. Opiera się na zachodnich źródłach historycznych, ale nie tylko. Można w niej odnaleźć także inne inspiracje, takie jak jazz oraz muzyki pozaeuropejskie i tradycyjne. W artykule przedstawione zostały definicja re-kreacji, idee, które legły u podstaw tej koncepcji wykonawczej oraz jej praktyczne realizacje.

Słowa kluczowe: odrodzenie muzyki dawnej, praktyka wykonawcza, globalizacja historyczna, re-kreacja muzyki dawnej

Otwórz Artykuł