China on the Road to Becoming a Sea Power — Is This the Renaissance of A.T. Mahan’s and J.S. Corbett’s Theory?

Marcin Adamczyk, Patrycja Rutkowska

Chiny na drodze do zostania potęgą morską — czyżby renesans teorii A.T. Mahana i J.S. Corbetta?

W Państwie Środka jako prawdopodobnie pierwszym państwie na świecie podjęto się realizacji geopolitycznej wizji mocarstwa lądowego i morskiego jednocześnie. Autorzy zamierzają w niniejszej pracy podjąć się rozważań nad potencjałem współczesnych Chin do stworzenia mocarstwa morskiego. Rozdział pierwszy zawierać będzie krótki przegląd definicji potęgi w nauce o stosunkach międzynarodowych. W kolejnym zaś autorzy podejmą się próby odpowiedzi na pytanie czym jest potęga morska? Trzeci i czwarty rozdział teoretyczny zawierać będzie szczegółowy opis cech i determinantów potęgi morskiej sformułowanych przez A.T. Mahana i J.S. Corbetta. W rozdziale piątym autorzy dokonają analizy chińskiego potencjału do budowy potęgi morskiej w oparciu o wnioski z wcześniejszych rozdziałów. Podsumowanie natomiast będzie próbą odpowiedzi na kluczowe pytanie badawcze tej pracy — czy polityka współczesnych Chin nosi znamiona realizacji założeń klasycznych teorii potęgi morskiej?

Słowa kluczowe: Chiny, A.T. Mahan, J.S. Corbett, potęga morska

China on the Road to Becoming a Sea Power — Is This the Renaissance of A.T. Mahan’s and J.S. Corbett’s Theory?

China is probably the first country in the world to attempt to implement the geopolitical vision of the land power and the sea power at the same time. In this paper, the authors discuss modern China’s potential to become a sea power. First, the authors briefly survey definitions of power as formulated in international relations studies in order to present their own notion of the sea power. Subsequently, they draw on a detailed account of A. T. Mahan’s and J. S. Corbett’s theories of features and determinants of the sea power to analyse China’s potential to build such power. In conclusion, the authors attempt to establish whether China’s contemporary policies implement the classic notions of the sea power theories.

Key words: China, A.T. Mahan, J.S. Corbett, sea power, navalism

Otwórz Artykuł