Adaptacja greckiej kultury muzycznej do średniowiecznego świata arabskiego według arabskich źródeł

Ashraf S. Benyamin

The Adaptation of Greek Musical Culture to the Medieval Arab World

The article explores under-researched issues concerning the transmission and adaptation of selected elements of the Greek musical culture to the medieval Arab world. In the early Middle Ages, the Arabs extensively borrowed from Greek scientific knowledge and philosophy, which stirred an inflow of new ideas into the Arab culture. Ancient Greek music had a considerable influence on Arabic music, especially in terms of the musical theory. Nevertheless, the direct transfer of unchanged Greek models of music to the Islamic culture would have been unfeasible mainly because the music of ancient Greece was linked to stories and mythologies of the Greek gods and deities, which collided with the Arab cultural traditions and crucial religious rules. To avoid a clash with the Islamic religious doctrines, the Greek musical science had to be given a new, Islamized form to adapt it to the models of the Arab world.

Key words: medieval Arab culture, Arabic musical culture, Arabic music history, music Islam, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Urmawi

Adaptacja greckiej kultury muzycznej do średniowiecznego świata arabskiego według arabskich źródeł

Niniejszy artykuł prezentuje mało dotąd zbadane zagadnienia dotyczące przeniesienia i przystosowania wybranych aspektów greckiej nauki i kultury muzycznej do średniowiecznego świata arabskiego. W IX wieku Arabowie przejęli w dużej mierze grecką naukę i filozofię, które odegrały wielką rolę w kulturze arabskiej. Muzyka starożytnej Grecji, a ściśle mówiąc teoria muzyki wywarła ogromny wpływ na muzykę arabską, szczególnie w teoretycznym aspekcie. Trudnebyło przeniesienie wzorów greckich w nienaruszonej formie na grunt kultury muzułmańskiej, ponieważ muzyka związana z opowieściami i mitologiami o greckich bogach kolidowała z arabską tradycją, jak i z najistotniejszymi kwestiami religijnymi. W obliczu problemów nakładanych przez muzułmańskie doktryny religijne, potrzebne było przystosowanie greckiej nauki muzycznej do wzorów świata arabskiego w nowej zislamizowanej formie.

Słowa kluczowe: średniowieczna kultura arabska, arabska kultura muzyczna, historia muzyki arabskiej, muzyka islamu, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Urmawi

Otwórz Artykuł