Why is the New Silk Road Considered a Threat for the Western World, Including Poland? National Conservative Tendencies in North America and Europe

Piotr Jakub Fereński, Grzegorz Soboń

Dlaczego Nowy Jedwabny Szlak jest zagrożeniem dla świata Zachodu i Polski? Tendencje konserwatywno-narodowe w Ameryce Północnej i Europie

Artykuł poświęcony jest przyczynom dla których forsowany przez władze Chińskiej Republiki Ludowej projekt “Nowy Jedwabny Szlak” przez konserwatystów w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w wybranych krajach Europy, postrzegany jest jako zagrażający racji stanu, gospodarce, a także systemowi wartości.

Key words: New Silk Road, USA, Europe, Poland

Otwórz Artykuł