Ukrainian-Chinese Relations and Their Future in the Post-Bipolar World

Sergij Trojan

Relacje ukraińsko-chińskie w postbipolarnym świecie i ich perspektywy

Tekst analizuje charakter kontaktów ukraińsko-chińskich w kontekście dynamicznie zmieniającego się porządku globalnego a także w kontekście nowych międzynarodowych inicjatyw określanych mianem Nowych Jedwabnych Szlaków. Autor wskazuje zarówno na strategiczny charakter tych kontaktów jak i na związane z nimi problemy i ograniczenia.

Key words: Ukraine, China, relations, New Silk Road

Otwórz Artykuł