The New Silk Road and Ukraine: A Meeting Halfway

Ihor Zhaloba

Nowy Jedwabny Szlak i Ukraina: Wyjście naprzeciw

Artykuł opisuje wysiłki Ukrainy związane z utworzeniem alternatywnej drogi, umożliwiającej jej towarom dostęp do rynków azjatyckich z pominięciem Federacji Rosyjskiej. Szczególnej aktualności sprawa dywersyfikacji dróg nabrała w 2016 r. wraz z rozpoczęciem blokowania przez Rosję tranzytu ukraińskiego przez swoje terytorium. W tym kontekście inicjatywa Przewodniczącego CHRL Xi Jinpinga dotycząca utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku okazała się dla Ukrainy jak najbardziej pożądana. W artykule przeanalizowano doświadczenie związane z wysłaniem pierwszego pociągu testowego na trasie z ukraińskiego portu Czarnomorsk (były Iljiczewsk) przez port Batumi, Alyat, Aktau-Port, Bejneu, Żezkazgan, Bałchasz-1 do Kazachskiej stacji Dostyk na granicy z Chinami i określono «gorące punkty», nad którymi należy jeszcze popracować. Ponadto przedstawiono wysiłki podejmowane na szczeblu władzy wykonawczej, społeczeństwa obywatelskiego, w ramach współpracy pomiędzy Ukrainą i Chinami, a także z krajami członkowskimi Transkaspijskiej Międzynarodowej Trasy Przewozowej (TMTP), mające na celu przekształcenie nowej trasy w ekonomicznie opłacalną.

Key words: Ukraine, New Silk Road, China

Otwórz Artykuł